Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TDM
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380101 Luật 17
2 D340301 Kế toán 16
3 D340101 Quản trị kinh doanh 16.5
4 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
5 D580208 Kĩ thuật xây dựng 15
6 D580102 Kiến trúc 15
7 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị 15
8 D440301 Khoa học Môi trường 15
9 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường 15
10 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử 15
11 D510601 Quản lí công nghiệp 15
12 D480103 Kỹ thuật Phần mềm 15
13 D480104 Hệ thống Thông tin 15
14 D440112 Hóa học 15
15 D220201 Ngôn ngữ Anh 16
16 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
17 D760101 Công tác xã hội 15
18 D140101 Giáo dục học 15
19 D140201 Giáo dục Mầm non 15
20 D140202 Giáo dục Tiểu học 18
21 D140217 Sư phạm Ngữ văn 17
22 D140218 Sư phạm Lịch sử 15
23 D460101 Toán học 15
24 D440102 Vật lý học 15
25 D420203 Sinh học Ứng dụng 15
26 D310205 Quản lý Nhà nước 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)