Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TDL
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D460101 Toán học 15
2 D140209 Sư phạm Toán học 22
3 D480201 Công nghệ thông tin 15
4 D440102 Vật lí học 15
5 D140211 Sư phạm Vật lí 18
6 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 15
7 D520402 Kĩ thuật hạt nhân 22.5
8 D440112 Hóa học 15
9 D140212 Sư phạm Hóa học 20
10 D420101 Sinh học 15
11 D140213 Sư phạm Sinh học 18
12 D440301 Khoa học môi trường 15
13 D620109 Nông học 15
14 D420201 Công nghệ sinh học 15
15 D540104 Công nghệ sau thu hoạch 15
16 D340101 Quản trị kinh doanh 15
17 D340301 Kế toán 15
18 D380101 Luật 18
19 D310301 Xã hội học 15
20 D220340 Văn hóa học 15
21 D220330 Văn học 15
22 D140217 Sư phạm Ngữ văn 17.5
23 D220310 Lịch sử 15
24 D140218 Sư phạm Lịch sử 17
25 D220113 Việt Nam học 15
26 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
27 D760101 Công tác xã hội 15
28 D220213 Đông phương học 16
29 D220212 Quốc tế học 15
30 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
31 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 21
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)