Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: TAG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 C140201 Giáo dục Mầm non (Cao Đẳng) 12
2 C140202 Giáo dục Tiểu học (Cao Đẳng) 13
3 C140206 Giáo dục Thể chất (Cao Đẳng) 10.75
4 C140210 SP Tin học (Cao Đẳng) 12
5 0
6 C140221 Sư phạm Âm nhạc (Cao Đẳng) 15.25
7 C140222 Sư phạm Mỹ thuật (Cao Đẳng) 0
8 C140231 SP Tiếng Anh (Cao Đẳng) 15
9 C220113 Việt Nam học (VH du lịch) (Cao Đẳng) 13
10 C340101 Quản trị Kinh doanh (Cao Đẳng) 12
11 C340301 Kế toán (Cao Đẳng) 13
12 C420201 Công nghệ Sinh học (Cao Đẳng) 12
13 C420203 Sinh học ứng dụng (Cao Đẳng) 10
14 C480201 Công nghệ Thông tin (Cao Đẳng) 12.5
15 C540102 Công nghệ Thực phẩm (Cao Đẳng) 12.5
16 C620105 Chăn nuôi (Cao Đẳng) 10
17 C620110 Khoa học Cây trồng (Cao Đẳng) 12
18 C620112 Bảo vệ Thực vật (Cao Đẳng) 14
19 C620116 Phát triển Nông thôn (Cao Đẳng) 10
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)