Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SNH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860217 Chỉ huy kỹ thuật công binh phía Bắc A00 23.5 Tiêu chí phụ 1 là môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8.00 điểm và Tiêu chí phụ 2 là tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) phải lớn hơn hoặc bằng 120.70 điểm
2 D860217 Chỉ huy kỹ thuật công binh phía Nam A00 21.75
3 D860217 Chỉ huy kỹ thuật công binh phía Bắc A01 17
4 D860217 Chỉ huy kỹ thuật công binh phía Nam A01 16.75
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)