Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SKV
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A; B; D; A1 15
2 D510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A; B; D; A1 15
3 D510202 Công nghệ chế tạo máy A; B; D; A1 15
4 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A; B; D; A1 15
5 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A; B; D; A1 15
6 D510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A; B; D; A1 15
7 D480201 Công nghệ thông tin A; B; D; A1 15
8 D340301 Kế toán A; B; D; A1 15
9 D340101 Quản trị kinh doanh A; B; D; A1 15
10 D140214 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp A; B; D; A1 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)