Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SKN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
2 D510303 Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
3 D510202 Công nghệ chế tạo máy 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
4 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
5 D510205 Công nghệ kĩ thuật ôtô 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
6 D480101 Khoa học máy tính 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
7 D480201 Công nghệ thông tin 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
8 D340301 Kế toán 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
9 D340101 Quản trị kinh doanh 17 80 điểm nếu xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi ĐGNL
10 C510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
11 C510202 Công nghệ chế tạo máy 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
12 C510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
13 C510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
14 C480201 Công nghệ thông tin 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
15 C340301 Kế toán 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
16 C340101 Quản trị kinh doanh 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
17 C220201 Tiếng Anh 10 11 điểm với xét tuyển học bạ
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)