Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SKD
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D210235 Đạo diễn điện ảnh S 17 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5)
2 D210236 Quay phim điện ảnh S 15.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5)
3 D210233 Biên kịch điện ảnh S 16.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
4 D210231 Lý luận phê bình - truyền hình S 19 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5)
5 D210235 Đạo diễn truyền hình S 13.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 10)
6 D210236 Quay phim truyền hình S 14.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5)
7 Biên tập truyền hình S 15 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 10.5)
8 D210301 Nhiếp ảnh nghệ thuật S 17 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12.5)
9 D210301 Nhiếp ảnh báo chí S 16 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
10 D210227 Đạo diễn âm thanh ánh sáng sân khấu S 14 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 11.5)
11 Công nghệ dựng phim S 10.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 8)
12 D210234 Diễn viên kịch, điện ảnh S 14 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
13 D210227 Đạo diễn sân khấu ( văn bằng 2 ) S 10.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 10.5)
14 D210406 Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, hoạt hình S 15.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
15 Thiết kế đồ họa kỹ xảo S 15.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
16 Thiết kế trang phục nghệ thuật S 14 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
17 Biên đạo múa đại chúng S 13.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 11.5)
18 D210243 Biên đạo múa S 19 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 14)
19 D210244 Huấn luyện múa S 19.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 14.5)
20 Diễn viên chèo S 16 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 11.5)
21 Diễn viên cải lương S 13.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 10)
22 Diễn viên rối S 17.5 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 12)
23 Nhạc công kịch hát dân tộc (Cao đẳng) S 21 Điểm chuẩn chính thức ( điểm chuyên môn 16.5)
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)