Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: SDU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510201 Công nghệ kĩ thuật cơ khí 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
2 D510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
3 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
4 D510301 Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
5 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, viễn thông 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
6 D480201 Công nghệ thông tin 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
7 D540204 Công nghệ may 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
8 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
9 D340301 Kế toán 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
10 D540101 Công nghệ thực phẩm 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
11 D900101 Việt Nam học 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
12 D220201 Ngôn ngữ Anh 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
13 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15 Xét điểm TN THPT:18 điểm
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)