Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị A00, A01, D01, D14 18.5
2 D310301 Xã hội học A00, D01, D14 19.5
3 D320201 Thông tin học A00, D01, D14 19
4 D220301 Triết học A01 16.5
5 D310501 Địa lý học A01, D01 19.5
6 D310401 Tâm lý học B00, D01, D14 21.5
7 D220330 Văn học C00 22.25
8 D220320 Ngôn ngữ học C00 22.25
9 D320101 Báo chí C00 25
10 D220310 Lịch sử C00 17.5
11 D310302 Nhân học C00 18.75
12 D220301 Triết học C00 20
13 D310501 Địa lý học C00 21.88
14 D310301 Xã hội học C00 22.5
15 D320201 Thông tin học C00 20.75
16 D140101 Giáo dục học C00 19.5
17 D320303 Lưu trữ học C00 18
18 D220340 Văn hóa học C00 22
19 D760101 Công tác xã hội C00 21.5
20 D310401 Tâm lý học C00 23.5
21 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 24.25
22 D220330 Văn học D01 20.62
23 D220320 Ngôn ngữ học D01 20.58
24 D220310 Lịch sử D01 16.5
25 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.41
26 D220202 Ngôn ngữ Nga D01 16.5
27 D220205 Ngôn ngữ Đức D01 18.51
28 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01 19.61
29 D220208 Ngôn ngữ Italia D01 17.18
30 D220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03 19
31 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04 19.25
32 D220213 Đông phương học D01, D04, D14 20.75
33 D320101 Báo chí D01, D14 22.25
34 D310302 Nhân học D01, D14 17.75
35 D220301 Triết học D01, D14 17
36 D140101 Giáo dục học D01, D14 17.5
37 D320303 Lưu trữ học D01, D14 17
38 D220340 Văn hóa học D01, D14 20
39 D760101 Công tác xã hội D01, D14 19.5
40 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14 22.25
41 D220216 Nhật Bản học D01, D14 22.25
42 D220217 Hàn Quốc học D01, D14 21
43 D310206 Quan hệ Quốc tế D01, D14 22.25
44 D220202 Ngôn ngữ Nga D02 21.29
45 D220205 Ngôn ngữ Đức D05 22.28
46 D220208 Ngôn ngữ Italia D05 17.42
47 D220216 Nhật Bản học D06 20.18
48 D220330 Văn học D14 20.81
49 D220320 Ngôn ngữ học D14 20.7
50 D220310 Lịch sử D14 17.75
51 D310501 Địa lý học D15 19.44
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)