Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QSQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 22.5
2 D340201 Tài chính ngân hàng 21.5
3 D420201 Công nghệ sinh học 20.5
4 D440112 Hoá sinh 21
5 D460112 Toán ứng dụng 19
6 D480201 Công nghệ thông tin 20.75
7 D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 20
8 D510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 22.5
9 D520207 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 19.25
10 D520212 Kỹ thuật Y Sinh 22
11 D520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 19.75
12 D580208 Kỹ thuật không gian 17
13 D540101 Công nghệ thực phẩm 20
14 D580208 Kỹ thuật xây dựng 18
15 D620305 Quản lý nguồn lợi thuỷ sản 17.75
16 Các chương trình liên kết cấp bằng 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)