Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHX
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D320101 Báo chí 88
2 D310201 Chính trị học 78.5
3 D760101 Công tác xã hội 83.5
4 D220213 Đông phương học 92.5
5 D220104 Hán Nôm 78
6 D340401 Khoa học quản lí 85
7 D320202 Khoa học thư viện 76
8 D220310 Lịch sử 75
9 D320303 Lưu trữ học 78
10 D220320 Ngôn ngữ học 85
11 D310302 Nhân học 79.5
12 D360708 Quan hệ công chúng 89
13 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 90
14 D340107 Quản trị khách sạn 90
15 D340406 Quản trị văn phòng 90
16 D220212 Quốc tế học 89
17 D310401 Tâm lí học 84.5
18 D320201 Thông tin học 81
19 D220309 Tôn giáo học 75
20 D220301 Triết học 77.5
21 D220330 Văn học 79.5
22 D220113 Việt Nam học 82.5
23 D310301 Xã hội học 82.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)