Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D440221 Khí tượng học 70
2 D440224 Thủy văn 70
3 D440228 Hải dương học 70
4 D440301 Khoa học môi trường 75
5 D440306 Khoa học đất 70
6 D460101 Toán học 84
7 D460115 Toán cơ 82
8 D480105 Máy tính và khoa học thông tin 90
9 D510401 Công nghệ kỹ thuật hóa học 87
10 D510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 80
11 D520403 Công nghệ hạt nhân 78
12 D520501 Kỹ thuật địa chất 70
13 D720403 Hóa dược 101
14 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 80
15 D850103 Quản lý đất đai 80
16 Toán-Tin ứng dụng 86 Thí điểm
17 D440217 Địa lý tự nhiên 70
18 D440201 Địa chất học 75
19 D440112 Hóa học 84
20 D440102 Vật lý học 78
21 D430122 Khoa học vật liệu 75
22 D420201 Công nghệ sinh học 86
23 D420101 Sinh học 80
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)