Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHI
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 QHI.TĐ1 Kĩ thuật năng lượng 81
2 D520401 Vật lí kĩ thuật 87
3 D520101 Cơ kĩ thuật 87
4 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 95
5 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 125
6 D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 94
7 D480201 Công nghệ Thông tin 103
8 D480104 Hệ thống Thông tin 98
9 D480102 Truyền thông và Mạng máy tính 98
10 D480101 Khoa học Máy tính 98
11 D480101 Khoa học Máy tính 125
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)