Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: QHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220211 Ngôn ngữ ẢRập Tiếng Anh 40
2 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiếng Anh 55
3 D220209 Ngôn ngữ Nhật Tiếng Anh 52
4 D220205 Ngôn ngữ Đức Tiếng Anh 40
5 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Anh 45
6 D220203 Ngôn ngữ Pháp Tiếng Anh 50
7 D220202 Ngôn ngữ Nga Tiếng Anh 44
8 D220201 Ngôn ngữ Anh Tiếng Anh 50
9 D140236 Sư phạm Tiếng Nhật Tiếng Anh 52
10 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Tiếng Anh 45
11 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp Tiếng Anh 50
12 D140232 Sư phạm Tiếng Nga Tiếng Anh 44
13 D140231 Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh 50
14 D220202 Ngôn ngữ Nga Tiếng Nga 44
15 D140232 Sư phạm Tiếng Nga Tiếng Nga 44
16 D220209 Ngôn ngữ Nhật Tiếng Nhật 52
17 D140236 Sư phạm Tiếng Nhật Tiếng Nhật 52
18 D220203 Ngôn ngữ Pháp Tiếng Pháp 50
19 D140233 Sư phạm Tiếng Pháp Tiếng Pháp 50
20 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc Tiếng Trung 45
21 D140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc Tiếng Trung 45
22 D220205 Ngôn ngữ Đức Tiếng Đức 40
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)