Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: PVU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520501 Kĩ thuật địa chất 21
2 D520604 Kĩ thuật dầu khí 21
3 D520301 Kĩ thuật hóa học (hoá dầu) 21
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)