Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: PKH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D520120 Kỹ thuật hàng không phía Bắc A00 25
2 D520120 Kỹ thuật hàng không phía Nam A00 21.25 Thí sinh có mức điểm 21,25 điểm môn Toán phải đạt từ 6,75 trở lên
3 D860203 Chỉ huy tham mưu phòng không phía Bắc A00 23.5 Thí sinh có mức điểm 23,50: Môn Toán phải đạt từ 8 trở lên. Thí sinh có điểm môn Toán bằng 7,75 phải đạt tổng điểm 5 học kỳ của tổ hợp môn xét tuyển từ 126,5 trở lên
4 D860203 Chỉ huy tham mưu phòng không phía Nam A00 19.5 Thí sinh có mức điểm 19,50 điểm môn Toán phải đạt từ 5,75 trở lên
5 D520120 Kỹ thuật hàng không phía Bắc A01 18
6 D520120 Kỹ thuật hàng không phía Nam A01 18
7 D860203 Chỉ huy tham mưu phòng không phía Bắc A01 17
8 D860203 Chỉ huy tham mưu phòng không phía Nam A01 17
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)