Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: PBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860204 Chỉ huy tham mưu pháo binh phía Nam A00 22 Thí sinh mức 22,00 điểm: - Tiêu chí 1: Điểm môn Toán >= 6,00. - Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển >= 113,9.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)