Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NTU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 15
2 D340101 Quản trị kinh doanh du lịch 15
3 D340101 Quản trị kinh doanh và Marketing 15
4 D340101 Quản trị nhân lực 15
5 D340101 Quản trị kinh doanh bất động sản 15
6 D360708 Quan hệ công chúng 15
7 D340201 Tài chính doanh nghiệp 15
8 D340201 Kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng 15
9 D340201 Kế toán & thanh toán ngân hàng 15
10 D340301 Kế toán 15
11 D340301 Kế toán – Kiểm toán 15
12 D340301 Kế toán tài chính 15
13 D340301 Kế toán quốc tế 15
14 D580201 Kỹ thuật công trình xây dựng 15
15 D510406 Kỹ thuật môi trường 15
16 D210403 Thiết kế đồ họa đa phương tiện 15
17 D210405 Thiết kế nội thất 15
18 D580102 Kiến trúc công trình 15
19 D580102 Kiến trúc nội thất 15
20 D580102 Kiến trúc quy hoạch 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)