Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NTT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D720401 Dược học 17
2 D720501 Điều dưỡng 15
3 D420201 Công nghệ sinh học 15
4 D510401 Công nghệ kĩ thuật hóa học 15
5 D540101 Công nghệ thực phẩm 15
6 D850101 Quản lí tài nguyên và môi trường 15
7 D580208 Kĩ thuật xây dựng 15
8 D520201 Kĩ thuật điện, điện tử 15
9 D510203 Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử 15
10 D510205 Công nghệ kĩ thuật ô tô 15
11 D480201 Công nghệ thông tin 15
12 D340301 Kế toán 15
13 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15
14 D340101 Quản trị kinh doanh 15
15 D340107 Quản trị khách sạn 15
16 D340109 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 15
17 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
18 D220113 Việt Nam học 15
19 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
20 D210403 Thiết kế đồ họa 15
21 D340404 Quản trị nhân lực 15
22 D380107 Luật kinh tế 15
23 D580102 Kiến trúc 15
24 C720501 Điều dưỡng -0 Tốt nghiệp THPT
25 C900107 Dược -0 Tốt nghiệp THPT
26 C720330 Kỹ thuật hình ảnh y học -0 Tốt nghiệp THPT
27 C510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học -0 Tốt nghiệp THPT
28 C540102 Công nghệ thực phẩm -0 Tốt nghiệp THPT
29 C420201 Công nghệ sinh học -0 Tốt nghiệp THPT
30 C510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử -0 Tốt nghiệp THPT
31 C510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử -0 Tốt nghiệp THPT
32 C510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng -0 Tốt nghiệp THPT
33 C540204 Công nghệ may -0 Tốt nghiệp THPT
34 C480201 Công nghệ thông tin -0 Tốt nghiệp THPT
35 C510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô -0 Tốt nghiệp THPT
36 C340301 Kế toán -0 Tốt nghiệp THPT
37 C340201 Tài chính - Ngân hàng -0 Tốt nghiệp THPT
38 C340101 Quản trị kinh doanh -0 Tốt nghiệp THPT
39 C340407 Thư ký văn phòng -0 Tốt nghiệp THPT
40 C220113 Việt Nam học -0 Tốt nghiệp THPT
41 C220201 Tiếng Anh -0 Tốt nghiệp THPT
42 C220204 Tiếng Trung Quốc -0 Tốt nghiệp THPT
43 C220209 Tiếng Nhật -0 Tốt nghiệp THPT
44 C220210 Tiếng Hàn Quốc -0 Tốt nghiệp THPT
45 C210403 Thiết kế đồ họa -0 Tốt nghiệp THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)