Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A00 26.5
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00 26 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00 25.75 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
4 D340301 Kế toán A00 25.75
5 D310101 Kinh tế A01 25
6 D340101 Quản trị kinh doanh A01 24.5 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng A01 24.25 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
8 D340301 Kế toán A01 24.25
9 D310101 Kinh tế D01 25
10 D340101 Quản trị kinh doanh D01 24.5 Điểm môn Toán >= 9 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 9)
11 D340201 Tài chính - Ngân hàng D01 24.25 Điểm môn Toán >= 8 ( Đối với ác trường hợp có tổng điểm xét tuyển bằng mức điểm trúng tuyển thì điểm môn Toán phải lớn hơn hoặc bằng 8)
12 D340301 Kế toán D01 24.25
13 D310101 Kinh tế D06 25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)