Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NLN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 15
2 D540101 Công nghệ thực phẩm 15
3 D620109 Nông học 15
4 D620301 Nuôi trồng thủy sản 15
5 D640101 Thú y 15
6 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
7 D850103 Quản lý đất đai 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)