Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NLG
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán 16
2 D540101 Công nghệ thực phẩm 16
3 D620109 Nông học 16
4 D620201 Lâm nghiệp 16
5 D640101 Thú y 16
6 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16
7 D850103 Quản lý đất đai 16
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)