Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHP
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340201 Tài chính Ngân hàng A00,A01,D01,D07 16 Hệ đại học
2 D340301 Kế toán A00,A01,D01,D07 16 Hệ đại học
3 C340201 Tài chính Ngân hàng A00,A01,D01,D07 10 Hệ cao đẳng
4 C340201 Kế toán A00,A01,D01,D07 10 Hệ cao đẳng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)