Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 NHH01 Tài chính Ngân hàng (hệ đại học) 7.12 Toán 6.75
2 NHH02 Kế toán (hệ đại học) 7.35 Toán 6.5
3 NHH03 Quản trị kinh doanh (hệ đại học) 7.03 Toán 6
4 NHH04 Hệ thống thông tin quản lý (hệ đại học) 7.02 Toán 7.25
5 NHH05 Kinh doanh Quốc tế (hệ đại học) 6.99 Tiếng Anh 6.73
6 NHH06 Ngôn ngữ Anh (hệ đại học) 7.01 Tiếng Anh 6.03
7 NHH07 Tài chính Ngân hàng (hệ đại học) 4.33
8 NHH08 Kế toán (hệ đại học) 4.5
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)