Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: NHF
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin 19
2 D340101 Quản trị kinh doanh 29.25
3 D340201 Tài chính - Ngân hàng 28.5
4 D340301 Kế toán 28.5
5 D220212 Quốc tế học 27.5
6 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30.5
7 D320100 Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp 31
8 D220201 Ngôn ngữ Anh 31.75
9 D220202 Ngôn ngữ Nga 26.5
10 D220203 Ngôn ngữ Pháp 29.5
11 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 30
12 D220205 Ngôn ngữ Đức 28.5
13 D220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 29
14 D220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 26
15 D220208 Ngôn ngữ Italia 25
16 D220209 Ngôn ngữ Nhật 32.5
17 D220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc 32
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)