Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MTU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D580102 Kiến trúc 15
2 D580105 Quy hoạch Vùng và Đô thị 15
3 D580302 Quản lý Xây dựng – Đô thị 15
4 D580201 Kỹ thuật Công trình Xây dựng 15
5 D580205 Kỹ thuật Giao thông 15
6 D110104 Kỹ thuật Cấp thoát nước 15
7 C510101 Công nghệ kĩ thuật kiến trúc 0 Tốt nghiêp̣ THPT
8 C510102 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 0 Tốt nghiêp̣ THPT
9 C510104 Công nghệ kỹ thuật giao thông 0 Tốt nghiêp̣ THPT
10 C510405 Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước 0 Tốt nghiêp̣ THPT
11 C340301 Kế toán 0 Tốt nghiêp̣ THPT
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)