Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 140222 Sư phạm Mỹ thuật H 22 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
2 210103 Hội họa H 20.5 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
3 210104 Đồ họa H 21.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
4 210105 Điêu khắc H 24 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
5 210403 Thiết kế đồ họa H 20.25 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh
6 210403 Thiết kế đồ họa H 24 Điểm chuẩn chính thức chưa tính điểm khu vực và nhóm thí sinh ( dành cho sinh viên liên thông )
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)