Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 210404 Thiết kế Thời trang H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
2 210403 Thiết kế Đồ họa H 34.5 Điểm chuẩn chính thức
3 210402 Thiết kế Công nghiệp H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
4 210107 Điêu khắc H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
5 210105 Gốm H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
6 210103 Hội họa H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
7 210405 Thiết kế Nội thất H 31.5 Điểm chuẩn chính thức
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)