Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MDA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 DH101 Kỹ thuật dầu khí; Kỹ thuật địa vật lý 5.11 Điểm chuẩn chính thức
2 DH102 Công nghệ kỹ thuật hóa học 5.14 Điểm chuẩn chính thức
3 DH103 Kỹ thuật địa chất 5 Điểm chuẩn chính thức
4 DH104 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ 5 Điểm chuẩn chính thức
5 DH105 Kỹ thuật mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng 5.02 Điểm chuẩn chính thức
6 DH106 Công nghệ thông tin 5.32 Điểm chuẩn chính thức
7 DH107 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử 5.82 Điểm chuẩn chính thức
8 DH108 Kỹ thuật cơ khí 5.22 Điểm chuẩn chính thức
9 DH109 Kỹ thuật công trình xây dựng 5.02 Điểm chuẩn chính thức
10 DH110 Kỹ thuật môi trường 5 Điểm chuẩn chính thức
11 DH111 Quản trị kinh doanh 5.46 Điểm chuẩn chính thức
12 DH112 Kế toán 5.69 Điểm chuẩn chính thức
13 DH113 Quản lý đất đai 5.21 Điểm chuẩn chính thức
14 TT102 Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình tiên tiến) 5.46 Điểm chuẩn chính thức
15 DH301 Kỹ thuật dầu khí; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ; Kỹ thu 5.04 Điểm chuẩn chính thức
16 DH201 Kỹ thuật mỏ; Quản trị kinh doanh; Kế toán; (học tại Quảng Ninh) 5 Điểm chuẩn chính thức
17 CD103 Công nghệ kỹ thuật địa chất 4.38 Điểm chuẩn chính thức
18 CD104 Công nghệ kỹ thuật trắc địa 4.52 Điểm chuẩn chính thức
19 CD105 Công nghệ kỹ thuật mỏ 4.12 Điểm chuẩn chính thức
20 CD106 Công nghệ thông tin 4.02 Điểm chuẩn chính thức
21 CD107 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 4.1 Điểm chuẩn chính thức
22 CD108 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 4.6 Điểm chuẩn chính thức
23 CD109 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 4 Điểm chuẩn chính thức
24 CD110 Công nghệ kỹ thuật môi trường 4.85 Điểm chuẩn chính thức
25 CD112 Kế toán 4 Điểm chuẩn chính thức
26 CD113 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 4.38 Điểm chuẩn chính thức
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)