Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: MBS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480101 Khoa học máy tính 20 Toán hệ số 2
2 D340405 Hệ thống thông tin quản lí 15
3 D510102 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 23.25 Toán hệ số 2
4 D580302 Quản lí xây dựng 22.25 Toán hệ số 2
5 D420201 Công nghệ Sinh học 16
6 D340101 Quản trị kinh doanh 19.5
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng 18
8 D340301 Kế toán 18
9 D310101 Kinh tế 18
10 D380107 Luật kinh tế 20.5
11 D380101 Luật 19
12 D220214 Đông Nam Á học 16
13 D310301 Xã hội học 16
14 D760101 Công tác xã hội 15
15 D220201 Ngôn ngữ Anh 24 Ngoại ngữ nhân 2
16 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 20 Ngoại ngữ nhân 2
17 D220209 Ngôn ngữ Nhật 22 Ngoại ngữ nhân 2
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)