Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LPS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 340101 Quản trị kinh doanh A 21 Điểm chuẩn chính thức
2 380101 Luật A 20.5 Điểm chuẩn chính thức
3 110103 Quản trị - Luật A 23 Điểm chuẩn chính thức
4 340101 Quản trị kinh doanh A1 20.5 Điểm chuẩn chính thức
5 380101 Luật A1 21 Điểm chuẩn chính thức
6 110103 Quản trị - Luật A1 23 Điểm chuẩn chính thức
7 380101 Luật C 24 Điểm chuẩn chính thức
8 220201 Ngôn ngữ Anh D1, D3, D6 21 Điểm chuẩn chính thức
9 340101 Quản trị kinh doanh D1, D3, D6 20.3 Điểm chuẩn chính thức
10 380101 Luật D1, D3, D6 20.5 Điểm chuẩn chính thức
11 110103 Quản trị - Luật D1, D3, D6 23 Điểm chuẩn chính thức
Ghi chú: Chính thức
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)