Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LPH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D380101 Luật A00 23.25
2 D380107 Luật kinh tế A00 25.25
3 D380101 Luật C00 26.25
4 D380107 Luật kinh tế C00 28
5 D380101 Luật D01 21.75
6 D380107 Luật kinh tế D01 23.75
7 D110101 Luật Thương mại quốc tế D01 31.25 Tiếng Anh nhân 2
8 D220201 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý) D01 29.25 Tiếng Anh nhân 2
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)