Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LCH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Bắc A00 24
2 D310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Nam A00 22 Thí sinh đạt 22,00 điểm thì môn Toán phải đạt 7,5 điểm trở lên, nếu môn Toán đạt 7,0  điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 120,3 điểm trở lên
3 D310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Bắc C00 24.75 Thí sinh đạt 24,75 điểm thì môn Văn phải đạt 8,25 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 8,0 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 123,0 điểm trở lên
4 D310202 Xây dựng đảng và chính quyền nhà nước phía Nam C00 23 Thí sinh đạt 23,00 điểm thì môn Văn phải đạt 6,5 điểm trở lên, nếu môn Văn đạt 6,25 điểm thì tổng điểm của 5 học kỳ phải đạt từ 99,3 điểm trở lên
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)