Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LBH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860210 Chỉ huy tham mưu lục quân QK4 A00 22.75 Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán >= 7,75
2 D860210 Chỉ huy tham mưu lục quân QK5 A00 22.5 Thí sinh mức 22,50 điểm: Điểm môn Toán >= 7,00.
3 D860210 Chỉ huy tham mưu lục quân QK7 A00 21.5 Thí sinh mức 21,50 điểm: - Tiêu chí 1: Điểm môn Toán >= 7,5 - Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển >= 129,40.
4 D860210 Chỉ huy tham mưu lục quân QK9 A00 21.25 Thí sinh mức 21,25 điểm: - Tiêu chí 1: Điểm môn Toán >= 7,25. - Tiêu chí 2: Tổng điểm học bạ 5 học kỳ của 3 môn xét tuyển >= 138,2.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)