Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: LAH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860210 Chỉ huy tham mưu lục quân A00 24 Tiêu chí phụ: môn Toán 7.5 điểm, điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ, học kỳ 1, học kỳ 2 của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của năm lớp 12 từ 131.20 điểm trở lên.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)