Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KTS
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D210402 Thiết kế công nghiệp 19.5
2 D210403 Thiết kế đồ họa 20.75
3 D210404 Thiết kế thời trang 20.25
4 D210405 Thiết kế nội thất 20.75
5 D580102 Kiến trúc 20.75
6 D580105 Quy hoạch vùng và đô thị 18.25
7 D580110 Kiến trúc cảnh quan 19.5
8 D580208 Kỹ Thuật Xây Dựng 20
9 D580211 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 17
10 D210405 Thiết kế nội thất (Cần Thơ) 15.25
11 D580102 Kiến trúc (Cần Thơ) 16.5
12 D580208 Kỹ thuật xây dựng (Cần Thơ) 15.5
13 D580102 Kiến trúc (Đà Lạt) 15
14 D580208 Kỹ thuật xây dựng (Đà Lạt) 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)