Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
2 D340122 Thương mại điện tử 17
3 D340115 Marketing 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
4 D340107 Quản trị khách sạn 16 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
5 D360708 Quan hệ công chúng 16
6 D340201 Tài chính ngân hàng 16 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
7 D340404 Quản trị nhân lực 16 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
8 D340301 Kế toán 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
9 D220201 Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 18 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:15
10 D480201  Công nghệ thông tin 15 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
11 D380107 Luật kinh tế 16
12 D340120 Kinh doanh quốc tế 16 Điểm trúng tuyển Cao Đẳng:12
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)