Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KSA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310101 Kinh tế A00; A01; D01 18
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 21
3 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01 21
4 D340115 Marketing A00; A01; D01 21
5 D340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01 21
6 D340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 21
7 D340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01 21
8 D340301 Kế toán A00; A01; D01 21
9 D340405 Hệ thống thông tin quản lí A00; A01; D01 25 Toán nhân 2
10 D380101 Luật A00; A01; D01 21
11 D220201 Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại D01 28 Tiếng Anh nhân 2
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)