Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KHA
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 KHA_D34030 Kế toán 25.5
2 KHA_D31010 Kinh tế quốc tế 25.44
3 KHA_D34012 Kinh doanh quốc tế 24.81
4 KHA_D34011 Marketing 24.09
5 KHA_D34010 Quản trị kinh doanh 24.06
6 KHA_D34020 Tài chính - Ngân hàng 24.03
7 KHA_D34012 Kinh doanh thương mại 23.76
8 KHA_D31010 Kinh tế 23.46
9 KHA_D34010 Quản trị khách sạn 23.34
10 KHA_D34040 Quản trị nhân lực 23.31
11 KHA_D34010 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 23.1
12 KHA_D11010 Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (E-BBA) 23.07
13 KHA_D31010 Kinh tế đầu tư 23.01
14 KHA_D48010 Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) 22.95
15 KHA_D38010 Luật 22.92
16 KHA_D34040 Hệ thống thông tin quản lý 22.35
17 KHA_D34011 Bất động sản 22.05
18 KHA_D34020 Bảo hiểm 21.75
19 KHA_D22020 Ngôn ngữ Anh 0 Tiếng Anh hệ số 2 ( 28.76)
20 KHA_D62011 Kinh tế nông nghiệp 21.51
21 KHA_D11010 Thống kê kinh tế 21.45
22 KHA_D11010 Kinh tế tài nguyên 21
23 KHA_D11010 Toán ứng dụng trong kinh tế 20.64
24 KHA_D31010 Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) 20.55
25 KHA_D11011 Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) 0 Tiếng Anh hệ số 2 ( 26.16)
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)