Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KGH
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D860202 Sĩ quan CHTM không quân phía Bắc A00 21.25 Thí sinh mức 21,25 điểm: Điểm môn Toán > = 7,00
2 D860202 Sĩ quan CHTM không quân phía Nam A00 19.5 Thí sinh mức 19,50 điểm: Điểm môn Toán > = 5,75
3 C520120 Kỹ thuật hàng không phía Bắc A00 22.75 Thí sinh mức 22,75 điểm: Điểm môn Toán > = 8,50.
4 C520120 Kỹ thuật hàng không phía Nam A00 20.5 Thí sinh mức 20,50 điểm: Điểm môn Toán > = 6,00.
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)