Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: KCC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510602 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 15
2 D480101 Khoa học máy tính 15.5
3 D480104 Hệ thống thông tin 15.5
4 D510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 15.5
5 D510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 15.5
6 D510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 15.5
7 D580302 Quản lý xây dựng 15.5
8 D480103 Kỹ thuật phần mềm 16
9 D510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 16.5
10 D510601 Quản lý công nghiệp 16.75
11 D540102 Công nghệ thực phẩm 17.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)