Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HVQ
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D480201 Công nghệ thông tin A00; A01; A02; A04 15
2 D140114 Quản lý giáo dục A00; A01; C00; D01 17.5
3 D310199 Kinh tế giáo dục A00; A01; D01; D10 15
4 D140101 Giáo dục học C00; D01; A00; B00 16
5 D310403 Tâm lý học giáo dục C00; D01; A00; B00 17
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)