Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HVN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D620112 Bảo vệ thực vật 15
2 D620105 Chăn nuôi 18.25
3 D620113 Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan 18.5
4 D540104 Công nghệ sau thu hoạch 15
5 D420201 Công nghệ sinh học 20.5
6 D480201 Công nghệ thông tin 17
7 D540101 Công nghệ thực phẩm 21.25
8 D510210 Công thôn 15
9 D340301 Kế toán 18
10 D620110 Khoa học cây trồng 15
11 D440306 Khoa học đất 15
12 D440301 Khoa học môi trường 16
13 D620114 Kinh doanh nông nghiệp 15
14 D310101 Kinh tế 15.5
15 D620115 Kinh tế nông nghiệp 15
16 D520103 Kỹ thuật cơ khí 15
17 D520201 Kỹ thuật điện, điện tử 15
18 D580212 Kỹ thuật tài nguyên nước 15
19 D620101 Nông nghiệp 15
20 D620301 Nuôi trồng thủy sản 15
21 D620116 Phát triển nông thôn 15
22 D850103 Quản lí đất đai 16
23 D340101 Quản trị kinh doanh 15.5
24 D140215 Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp 20
25 D640101 Thú y 16
26 D310301 Xã hội học 0
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)