Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HTN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D760101 Công tác xã hội Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
2 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
3 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý 18
4 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử 18
5 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Toán, Ngữ Văn, Lịch Sử 18
6 D760102 Công tác Thanh thiếu niên Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
7 D310202 Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
8 D760101 Công tác xã hội Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 17
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)