Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HTC
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340301 Kế toán A00, A01 24
2 D340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01 17.5
3 D340201 Tài chính ngân hàng A00, A01, 19.5
4 D340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01 23
5 D310101 Kinh tế A01, D01 17.25
6 D340301 Kế toán D01 19.75
7 D340201 Tài chính ngân hàng D01 17
8 D340405 Hệ thống thông tin quản lý D01 23
9 D220201 Ngôn ngữ Anh D01 22.25
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)