Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HQT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D310106 Kinh tế quốc tế A 25
2 D310206 Quan hệ quốc tế A1 24
3 D310106 Kinh tế quốc tế A1 24
4 D380108 Luật quốc tế A1 23
5 D320407 Truyền thông quốc tế A1 24
6 D310206 Quan hệ quốc tế D1 24
7 D310106 Kinh tế quốc tế D1 24
8 D380108 Luật quốc tế D1 23
9 D320407 Truyền thông quốc tế D1 24
10 D220201 Ngôn ngữ Anh D1 32
11 D310206 Quan hệ quốc tế D3 24
12 D320407 Truyền thông quốc tế D3 24
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)