Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HPN
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D340101 Quản trị kinh doanh C00 16.5
2 D340101 Quản trị kinh doanh D1; A00; A01 15
3 D760101 Công tác xã hội D1; A00; A01; C00 16
4 D380101 Luật D1; A00; A01; C00 18.5
5 D310399 Giới và phát triển D1; A00; A01; C00 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)