Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HLU
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 15
2 D220201 Ngôn ngữ Anh 15
3 D220342 Quản lí văn hóa 15
4 D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15
5 D480101 Khoa học máy tính 15
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)