Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HHT
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D140205 Giáo dục Chính trị 15 Đại học
2 D140209 Sư phạm Toán 16 Đại học
3 D140212 Sư phạm Hóa 16 Đại học
4 D140231 Sư phạm Tiếng Anh 16 Đại học
5 D140201 Giáo dục Mầm non 20 Đại học
6 D140202 Giáo dục Tiểu học 15 Đại học
7 D340103 QTDV du lịch và lữ hành 15 Đại học
8 D380101 Luật 15 Đại học
9 D340301 Kế toán 15 Đại học
10 D340201 Tài chính - Ngân hàng 15 Đại học
11 D340101 Quản trị kinh doanh 15 Đại học
12 D580201 KT công trình xây dựng 15 Đại học
13 D480201 Công nghệ thông tin 15 Đại học
14 D440301 Khoa học môi trường 15 Đại học
15 D620110 Khoa học cây trồng 15 Đại học
16 D220201 Ngôn ngữ Anh 16 Đại học
17 D220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 16 Đại học
18 C140201 Giáo dục Mầm non 12 Cao đẳng
19 C140202 Giáo dục Tiểu học 9 Cao đẳng
20 C340301 Kế toán 9 Cao đẳng
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)