Kết quả Điểm Chuẩn năm 2016 - Ket qua Diem Chuan nam 2016

Trường:
Xem điểm chuẩn năm khác >> Hướng dẫn sử dụng
Mã trường: HHK
STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
1 D510302 Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông A00; A01 17.5
2 D340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18
3 D510606 Quản lí hoạt động bay A00; A01; D01 22
          Quay lại Điểm chuẩn               Về Trang Chủ               Bản in
( bình chọn, / 10 điểm)